verkstedoppdateringbilde

Hverdagsstemninger og inspirasjoner

I mitt arbeid har jeg ingen faste inspirasjonskilder. Jeg får ideer og blir inspirert av helt konkrete ting, som detaljer i naturen eller bybildet, det være seg fasongen på et vindu eller formen på et blad. Jeg er også veldig fascinert av industri og arkitektur, noe som nok vil gjenspeile seg mer i mitt uttrykk etterhvert. Men også mer tilfeldige ting som teksturer og overflatekontraster, fargesammensetninger eller linjer og mønstre i et landskap, en sprukken vegg eller noen hårstrå som ligger på gulvet og danner tilfeldige mønstre kan sette ideer i hodet på meg. Kontrastene mellom lys og skygge har alltid fascinert meg, og alle mulige sanseinntrykk kan godt gi inspirasjon til for eksempel fargesammensetninger.
Stilhistorie og folklore er også en betydelig inspirasjonskilde. Jeg blir aldri lei av å se på menneskenes forskjellige kulturelle uttrykk gjennom tidene og på tvers av land og kontinenter.

Hvordan all inspirasjonen forvaltes er lite planmessig. Noen ganger går jeg rett hjem og starter opp arbeidet, andre ganger ligger ting og ruger i bakhodet inntil det plutselig slår ned en konkret ide. Noen ganger forstår jeg ikke hva inspirasjonen var før jeg er langt ut i arbeidsprosessen.
Jeg blir selvsagt også inspirert av andre smykker, trender og andre utøvere i bransjen. Dette gir seg nok mest utslag i kolleksjonen «Queen Malala». Jeg kan ikke skryte av systematisk å pløye igjennom moteblader og livsstils-magasiner for å følge med på aktuelle og kommende trender. Opplevelsen av en trend er nok mer noe som danner seg gjennom å observere og absorbere gatebildet, samt ofre oppmerksomhet på populærkulturens stadig varierende uttrykk. Alt dette skjer mer eller mindre ubevisst, og utfallet er i aller høyeste grad en subjektiv tolkning av trendbildet.

Jeg kan heller ikke si at selve fremstillingsprosessen er spesielt planmessig. Som regel blir veien til mens jeg går. I høyden lager jeg grove skisser for å finne ut av de mer tekniske løsningene, men av erfaring vet jeg at ting nesten aldri ender opp med å bli som jeg har planlagt. Derfor har jeg etterhvert begynt å tenke på planlegging som bortkastet tid. For meg vil en kreativ prosess alltid gi rom for overraskelser, og jeg må stadig omstille meg og tenke igjennom løsningene på nytt. Dette kommer også av at jeg jobber mye med redesign og må derfor finne kreative løsninger for hvordan jeg skal føye sammen forskjellige deler av smykket når f.eks lodding vil påføre materialene skader.
Når det er sagt, vil selve fremstillingsprosessen alltid inneholde en stor grad av nøyaktighet og refleksjon. Ingen elementer er tilfeldig plassert, og jeg bruker alltid lang tid underveis for å bestemme meg for ting angående for eksempel komposisjon, fargesammensetning, kontraster i tekstur og tyngde-opplevelse.

På denne siden ønsker jeg å ta deg med inn i min hverdag som utøver og gi deg et innblikk i mitt «stemnings-rom».