Filosofi

Filosofien bak Sophisticated Rebel

Katten; Majestetisk, utsøkt og elegant, men samtidig hensynsløs, rå og brutal – et perfekt symbol på den siviliserte rebellen som ikke blindt adlyder sosiale normer eller aksepterer virkeligheten slik den ser ut ved første øyekast.

Den sofistikerte rebellen er den som tør å se at glass kan være like vakkert som en juvel og som tør velge det og bære det som om det er en juvel fordi dette kan bidra til en dreining mot en omtenksom og bevisst holding til hvordan vi påvirker våre omgivelser. Hun lar seg ikke diktere av normer rundt luksus som går på bekostning av miljø, natur og menneskerettigheter. Hun ser på kvalitet og hvordan smykket fremstår, fremfor å benytte seg av luksusartikler med overfladisk verdi, hvis kjølvann rommer store og alvorlige ødeleggelser for natur og mennesker. Den sofistikerte rebellen er for meg barnet som avslører kongen i hans nye klær.

Jeg har valgt å la de forskjellige kolleksjonene bære navnene til mennesker som gjennom sitt liv og virke virkelig var og er sofistikerte rebeller, nettopp fordi de tør stå opp for det de mener er riktig, på tross av sosial fordømmelse. På forskjellig vis har de bidratt til at menneskeheten og utviklingen har tatt nye retninger. Noen av dem har ropt og skreket. De har bannet, sprellet og provosert oss. Gjennom sine opprør og normbrudd har de banet veien for oss andre og ved det tatt sin plass hos den sanne adelen iblant oss. Derfor har jeg også gitt dem adelstitler.

Den sofistikerte rebellen er modig, stolt og derfor vakker!

Logo %22Peacefight%22 Low saturation